Digital plattform for å sikre utvikling av Startups og Scaleups.

1 Utfordringene
2 Kompetanse og Kapital
3 Hvem vi er
4 Bærekraft og samfunnsnytte
5 Våre styringsparametre
6 Om Improve
7 Kurs og Treningsprogram
8 Medlemskap
9 Siste nytt
10 Hvordan komme i gang
Utfordringene

Utfordringene vi løser

80% av startups lykkes ikke. 

Behovet for å skape en digital møteplass for å sikre oppfølging av viktige nøkkeltall, deling av kompetanse, erfaring og beste praksis for daglige ledere, grundere og eiere er tilstede. Vår digitale løsning er med på å løse denne utfordringen.

Hva vi vil løse:

Vi vil bidra til at det blir enklere og raskere for den enkelte medlem å nå mål gjennom en systematisk forbedringsprosess.

Vi vil bidra til at medlemmer kan oppsøke og skape nye relasjoner samt delta i åpne og lukkede grupper og forum som sikrer dialog, læring og oppmuntring sammen med andre medlemmer.

Vi vil gjøre det enklere og mer effektivt for profesjonelle veiledere å støtte opp under den enkelte medlems behov.

Vi vil gjøre det enklere å få tilgang på kapital samt sikre at investorer og finansselskaper får innsikt i utvikling av viktige nøkkeltall for deretter å kunne støtte den enkelte virksomhet på en bedre måte.

Vi vil bidra til at våre metoder skaper bærekraftig vekst og lønnsomhet.

Vi vil skape grunnlag for beste praksis slik at andre i tilsvarende situasjoner kan bruke etablerte metoder som har målbar og dokumenterbar effekt.

Målsetting:

Vi ønsker å tilby en effektiv, målbar og verdiskapende digital løsning for å sikre utvikling av Startups og Scaleups.

Kompetanse og Kapital

Kompetanse og Kapital

Støttespillere:

Ingen er god alene og det er viktig å ha tilgang til godt kvalifiserte støttespillere som kan stiller opp når du mest trenger det. Vi har etablert avtaler etter en grundig utvelgelsesprosess.

Gründere:

Gründere kan på en enkel og effektiv måte benytte Improve til å planlegge, gjennomføre, måle, følge opp og implementere tiltak for å utvikle selskapet, medarbeidere, kunde-/partner-/leverandørforhold. Improve passer svært godt å følge akselerator-/inkubator programmer gjennom å automatisere og forenkle tiltak.

Mentorer og Coacher:

Er du mentor eller coach vil du dra stor nytte av vår digitale plattform særlig hvis du er opptatt av å sikre varig effekt! På en enkel og effektiv måte kan du planlegge og definere en tilpasset plan for forbedring med klare fokusområder, konkrete oppgaver/øvelser/treninger med tilsvarende klare mål. Deretter vil vi automatisere påminnelser av disse som loggfører både tid og prestasjons evaluering i vår digitale treningsdagbok. Dette vil være et uvurderlig verktøy for deg for å Coache selskapet i det du vil ha direkte tilgang til denne. Zoom integrasjon gjør det enkelt å gjennomføre digitale oppfølgingsmøter.  

Inkubator- og Akselerator Program:

Vi har erfart at det savnes en digital løsning som sikrer og forenkler måling og oppfølging av tiltakene den enkelte Startup eller Scaleup er pålagt å gjennomføre i programmet. Gjennom Improve vil man på en enklere og mer effektiv måte sikre målbare resultater gjennom vår systematiske metode for å måle og følge opp prosesser og tiltak.

Investorer:

Er du investor er sikring av avkastning på investert kapital ditt viktigste fokus. Da er innsikt i selskapets utvikling på viktige nøkkeltall viktig. Gjennom Improve vil du få denne innsikten, i sanntid, gjennom prestasjons- og resultat dashboard. Er du en strategisk investor som ønsker å være tettere på i utvikling av selskapets drift er også tilgangen til å aktivt gå inn som en rådgiver og mentor tilstede.

Finansselskap:

Tilbyr du finansielle lån i et Startups eller Scaleups selskap er sikring av lånekapital ditt viktigste fokus. Da er innsikt i selskapets utvikling på viktige nøkkeltall viktig. Gjennom Improve vil du få denne innsikten, i sanntid, gjennom prestasjons- og resultat dashboard. Ønsker dere å være tettere på i utvikling av selskapets drift er tilgangen til å aktivt gå inn som mentorer tilstede.

Avtal tid for et møte
Kompetanse og Kapital
Hvem vi er

Hvem vi er

Improve Startups AS ble etablert av seriegründer og daglig leder Ronny A. Nilsen som siden 1988 har jobbet med prosessbasert trening og utvikling av virksomheter i Norge og Skandinavia. Etablering av ResultatPartner (1991) og frem til i dag har vårt hovedfokus vært å etablere tilpassede og målbare prosesser i et partnerskap med kunder. Vi vet en god del om hva som virker!

Vi er 3 faste ansatte som sikrer administrasjon av løsningen. For systemutvikling har vi vår tekniske ressurs her i Norge siste 10 år i tillegg til et eget utviklerteam i India.

Videre har vi etablert samarbeide med ulike konsulenter, mentorer, coacher og har forøvrig samarbeidspartnere som Microsoft, IBM, Norway Health Tech, Forskningsrådet.

Vi er åpen for nye samarbeidspartnere som brenner for å utvikle Startups og Scaleups i tiden fremover; du er svært gjerne velkommen til å ta kontakt.

Hvem vi er
Bærekraft og samfunnsnytte

Bærekraft og samfunnsnytte

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Totalt er det 17 mål og 169 delmål. 

Improve Startups har valgt ut bærekraftsmål nummer:

 • 3; God helse og Livskvalitet,
 • 4; God utdanning,
 • 9; Industri innovasjon og infrastruktur samt
 • 17; Samarbeid

for å nå målene.

Dette er de 4 hovedområdene vi har valgt som våre fokusområder for å bidra til en bærekraftig utvikling. 

Ta kontakt for et møte
Bærekraft og samfunnsnytte
Våre styringsparametre

Våre styringsparametre

Forretningsidè:

 • «Vår digitale løsning sikrer utvikling av Startups og Scaleups på en enkel og effektiv måte. Vi vil utvikle en digital løsning som vil tilrettelegge for samhandling, læring og vekst samt en arena for kunnskapsdeling, resultatoppfølging, Coaching og støtte fra så vel ulike mentorer til andre grundere som i et økosystem vil hjelpe hverandre å lykkes.»

Vår visjon:

 • «Standarden for utvikling av Startups og Scaleups!»

Vårt overordnede mål:

 • Målet er å skape en digital løsning som et solid nav i verdikjeden for å sikre en bærekraftig lønnsom vekst og utvikling for Startups og Scaleups selskaper i Europa med størst potensial og innovasjonshøyde. For å sikre dette må hele verdikjeden være intakt og proporsjonal i alle ledd.
 • Levere teknologi for å gjøre det enklere å planlegge, gjennomføre, måle, følge opp samt implementere tiltak som sikrer utvikling og vekst.

Vår overordnede strategi:

 • Sikre målbar prosess gjennom forenkling og effektivisering av utviklingsprosesser.

Våre verdier:

Tro:

 • Bevisstgjøre samt støtte opp under den enkelte brukers indre tro som kreves for å sikre utvikling av selskapet.

Vilje:

 • Tilrettelegge for utviklingsprosesser for å mestre endrings- og forbedringsprosesser på organisasjon, team og individ nivå.

Handling:

 • Automatisere, måle og følge opp tiltak som sikrer drift og utvikling.
Les mer
Våre styringsparametre
Om Improve

Om Improve

Historien om Improve:

Allerede i 1991 startet vi utvikling av metoder for å sikre målbar effekt av utviklingsprosesser. Metodene er dels hentet fra toppidrett men i hovedsak etablert for å sikre målbar utvikling av organisasjoner. Vårt første Software ble utviklet allerede i 1995, 25 år siden, og gjennom ResultatPartner og samtlige kundeoppdrag har vært utviklet i et tett samarbeid med våre oppdragsgivere. Vi kan trygt si at vi har erfart mye underveis og har funnet nøkkelen til å sikre målbar effekt.

 

Les mer om Improve her
Om Improve
Kurs og Treningsprogram

Kurs og Treningsprogram

Kurs & Treningsprogram

Som gründer/leder/eier/medarbeider er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap for å sikre utvikling av ditt selskap. Improve Startups har erfarne ressurser som tilbyr ulike kurs og treningsprogram inne i vår portal. I tillegg vil du bli invitert til å fortsette kunnskapsdeling og læringsprosessen inne i et "forum" relatert til kurset.

Vi samarbeider med samt er åpen for å tilby vår portal til leverandører av akselerator program samt inkubator miljøer for sikrer og forenkler måling og oppfølging av tiltakene den enkelte Startup eller Scaleup er pålagt å gjennomføre i programmet. Gjennom Improve vil man på en enklere og mer effektiv måte sikre målbare resultater gjennom vår systematiske metode for å måle og følge opp prosesser og tiltak.

Se kurs og treningsprogram
Kurs og Treningsprogram
Medlemskap

Medlemskap

Global Portal

Global Portal er der medlemmer møter alle typer medlemmer fra ulike selskaper og miljøer.

 

Bedrifts Portal

Bedrifts Portal der bedrifter ønsker et lukket miljø og benytte portalen kun for egne ansatte/forbindelser.

 

Assosierte Partnere

Assosierte Partnere er partnere i vårt økosystem som ønsker å stå sammen i salg og leveranse.

 

Assosierte Leverandører

Assosierte Leverandører er leverandører som ønsker å benytte portalen og treningssystemet mot egne kunder.

 

Plus medlemskap

Plus medlemskap er basis medlemskapet som omfatter tilgang til chat, nyhetsside, grupper og forum.

 

Pro medlemskapet

Pro medlemskapet er Plus medlemskap i tillegg til å få tilgang til et Læringssystem for online kurs.

 

Premium medlemskap

Premium medlemskap er begge foregående pluss tilgang til å bruke prestasjons- og treningssystem.

 

Disse leiebeløpene er medlemskontingenter basert på tre ulike brukere samt tre ulike medlemsnivåer:

 

Brukernivåer «Global Portal»:

 1. Personlig medlem.
 2. Bedrifts medlem.
 3. Assosierte Partnere.
 4. Assosierte Leverandører.

 

Pris per «Personlig medlem eller Bedrifts medlem» per måned «Global Portal»:

 1. Plus. 99.- NOK / MND
 2. Pro. 199.- NOK / MND
 3. Premium. 399.- NOK / MND

 

Pris per «Assosiert Leverandør og Assosiert Partner» per måned «Global Portal»:

 1. Plus. 1.990.- NOK / ÅR
 2. Pro. 4.990.- NOK / ÅR
 3. Premium. 6.990.- NOK / ÅR
Avtal tid for et møte
Medlemskap
Siste nytt

Siste nytt

Webinar  

Ta ditt Startup til neste nivå er et spennende webinar som gir deg konkrete innspill på hva du må gjøre for å lykkes med ditt startup.

Reserver din plass
Siste nytt
Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang

Avklaringsmøte - definere deres behov:

Det er enkelt å komme i gang. Vi starter med et avklarings møte der vi blir kjent med deg og din bedrift. Hva er dine behov? Hva trenger du hjelp til?

Løsning:

Basert på dine behov setter vi deg i kontakt med våre konsulenter, leverandører eller samarbeidspartnere.

Her vil vi på en enkel måte knytte kontakt med andre gründere og å lære av disse.

Du kan knytte kontakt med Mentorer og Coacher som kan hjelpe deg med utvikling av ditt selskap, ditt lederskap, utvikling av ditt team eller bistå deg i å lage en forretningsplan som du senere kan bruke som underlag for lån eller investor presentasjon.

Ressursene er nøye utvalgt og er kvalitetssikret i fht. kompetanse og erfaring.

Avtal tid for et møte
Hvordan komme i gang